Werkwijze

Dit Nederlands-Duitse project onderzoekt de mogelijkheid om in Overijssel en de Achterhoek en Nordrhein-Westfalen te komen tot het installeren van speciale teams die op systematische wijze zogenaamde reviews uitvoeren van alle gevallen van kindersterfte na de perinatale periode. Per 1 januari 2012 is de signalering van de doelgroep voor de Child Death Review uitgebreid naar de sterfte van kinderen t/m 17 jaar.

Met deze reviews wordt in de betrefende regio's een multidisciplinaire beoordeling van alle overlijdensgevallen beoogd.

 

Signalering

De proefimplementatie in Oost-Nederland richt zich sinds 1 januari 2012 op alle sterfgevallen van kinderen vanaf 29 dagen postpartum t/m 17 jaar in de provincie Overijssel en de Achterhoek. De uitvoering van een Child Death Review vindt alleen plaats met toestemming van de ouders. Voor het signaleren van een sterfgeval, zijn wij in dit project afhankelijk van melding door de (direct) betrokken professionals of door de ouders zelf.

Wanneer u na 1 januari 2011 betrokken bent of bent geweest bij een overlijden van een kind t/m de voltooide leeftijd van 17 jaar, verzoeken wij u dit, bij voorkeur via een e-mail door te geven aan de coördinator van het onderzoeksteam, met vermelding van uw contactgegevens:

info@serrafim.nl of via: 053-489 5410

Wij verzoeken u dringend om hierbij géén NAW gegevens van de ouders of het kind te vermelden (i.v.m het medisch beroepsgeheim)

Daarbij kunt u doorgeven op welk moment u te bereiken bent. U wordt dan z.s.m. teruggebeld over de gewenste benadering van de ouders en/of de nabestaanden. Een speciale folder met informatie voor de ouders is beschikbaar en kan aan hen worden uitgereikt of opgestuurd. Deze werkwijze is noodzakelijk i.v.m. de privacy van de ouders; vooralsnog achten wij het ongewenst dat NAW gegevens van het kind of de ouders via de elektronische media (ook e-mail) worden uitgewisseld.

Meer informatie over een uitbreiding van de omvang van de pilot-regio en de benadering van de ouders/nabestaanden wordt binnenkort op de website geplaatst

 

 

© SERRAFIM is een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina