Werkwijze

Dit Nederlands-Duitse project onderzocht de mogelijkheid om in Overijssel en de Achterhoek en Nordrhein-Westfalen te komen tot het installeren van speciale teams die op systematische wijze zogenaamde reviews uitvoerden van alle gevallen van kindersterfte na de perinatale periode. Per 1 januari 2012 werd de signalering van de doelgroep voor de Child Death Review uitgebreid naar de sterfte van kinderen t/m 17 jaar.

Met deze reviews werd in de betrefende regio's een multidisciplinaire beoordeling van alle overlijdensgevallen beoogd.

 

Signalering

De proefimplementatie in Oost-Nederland richtte zich sinds 1 januari 2012 op alle sterfgevallen van kinderen vanaf 29 dagen postpartum t/m 17 jaar in de provincie Overijssel en de Achterhoek. De uitvoering van een Child Death Review vond alleen plaats met toestemming van de ouders. Voor het signaleren van een sterfgeval, waren wij in dit project afhankelijk van melding door de (direct) betrokken professionals of door de ouders zelf.

Betrokkenheid na 1 januari 2011 bij een overlijden, van een kind t/m de voltooide leeftijd van 17 jaar, kon bij voorkeur via een e-mail kon doorgegeven worden aan de co÷rdinator van het onderzoeksteam zonder NAW gegevens (i.v.m het medisch beroepsgeheim).

Een speciale folder met informatie voor de ouders was beschikbaar en kon aan hen worden uitgereikt of opgestuurd. Deze werkwijze was noodzakelijk i.v.m. de privacy van de ouders. Het werd ongewenst geacht dat NAW gegevens van het kind of de ouders via elektronische media (ook e-mail) werden uitgewisseld.

Meer informatie over een uitbreiding van de omvang van de pilot-regio en de benadering van de ouders/nabestaanden werd op de website geplaatst

 

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina