Actueel

Op 22 november 2012 werd de volgende Nieuwsbrief rondgestuurd:

Op 28 september 2012 in Medisch Contact over de Child Death Review (CDR):

"Deze diepgaande analyse gebeurt standaard in geval van wiegendood. Naar de oorzaak hiervan is sinds 1995 in ons land veel onderzoek gedaan, vooral door de Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Van alle bij de werkgroep aangemelde kinderen worden gegevens verzameld aan de hand van gesprekken met de ouders en medische gegevens van de kinderarts en de patholoog. Dan volgt de CDR: een uitgebreide bespreking binnen de werkgroep, waarna alle gegevens geschikt worden gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier zijn er risicofactoren naar voren gekomen, zoals op de buik te slapen leggen, die leidden tot preventieadviezen en daarmee tot een enorme daling van het aantal gevallen van wiegendood (van ruim tweehonderd naar ongeveer vijftien per jaar). Nederland vervult op dit gebied een leidende rol in de wereld.

Natuurlijk zou een CDR een vaste aanvulling op het NODO-onderzoek moeten zijn, ook voor kinderen ouder dan 2 jaar. Op deze manier kunnen conclusies worden getrokken, zodat vergelijkbare sterfgevallen in de toekomst mogelijk worden voorkomen."

Per 1 januari 2012 werd de signalering van de doelgroep voor de Child Death Review uitgebreid naar de sterfte van kinderen t/m 17 jaar.

Op 6 september 2014 verscheen in de 'Lancet' een publicatie met de titel "Learning from child death review in the USA, England, Australia, and New Zealand"

"Despite pronounced reductions in child mortality in industrialised countries, variations exist within and between countries. Many child deaths are preventable, and much could be done to further reduce mortality. For the family, their community, and professionals caring for them, every child's death is a tragedy. Systematic review of all child deaths is grounded in respect for the rights of children and their families, and aimed towards the prevention of future child deaths. In a Series of three papers, we discuss child death in high-income countries in the context of evolving child death review processes. This paper outlines the background to and development of child death review in the USA, England, Australia, and New Zealand. We consider the purpose, process, and outputs of child death review, and discuss how these factors can contribute to a greater understanding of children's deaths and to knowledge for the prevention of future child deaths."

 

Voorgeschiedenis

De eerste contacten tussen de Duitse en Nederlandse onderzoekers dateren uit november 2008.

In januari 2010 werd door enkele projectmedewerkers een bezoek gebracht aan Coventry in Engeland. Op uitnodiging kon in Birmingham een zitting van een Child Death Review team worden bijgewoond.

Tevens vond in januari 2010 overleg plaats met andere onderzoeksgroepen in Nederland die zich met het onderwerp kindersterfte bezig houden.

Na een mondelinge toelichting van het projectvoorstel tijdens enkele eerste informatiebijeenkomsten ter voorbereiding werden begin mei 2010 de uitnodigingen voor de deelname aan de focusgroepen verstuurd. De bijeenkomsten werden nog voor de zomer van 2010 belegd.
Nadien volgde ook een orienterend gesprek met de:

Op een internationaal symposium, dat ook in Medisch Contact werd aangekondigd, werden op 11 november 2010 de eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie met een ontwerp voor een stappenplan van de implementatie gepresenteerd.

De presentaties van het goed bezochte symposium hebben we op de website geplaatst.

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina