Voor professionals

Het eerste doel van het uitvoeren van een Child Death Review (CDR) is om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de werkwijze rond het vaststellen van doodsoorzaken en daarmee het verkrijgen van betrouwbare doodsoorzakenstatistieken.

Een tweede doel is het op het spoor komen van factoren rond het overlijden die aanwijzingen kunnen geven voor preventie en verbetering van de zorg.

Tenslotte is een derde beoogd resultaat van dit project het bewerkstelligen dat alle gezinnen/ouders die een kind verliezen adequate opvang en ondersteuning krijgen.

 

Samenwerking

Child Death Review is eigendom van de professionals die het uitvoeren. Het is geen vaststaande werkwijze maar evolueert in de loop van de tijd nadat het in gang is gezet. De kwaliteit ervan wordt afgelezen aan de resultaten die het gaat opleveren. Het gaat erom dat we willen leren van de ervaringen die achter ons liggen. De basisgedachte is dat elk kind dat (te) vroeg overlijdt op zich niet voor niets heeft geleefd en ook door zijn/haar dood een bijdrage heeft geleverd aan het voortbestaan van de mensensoort.

In feite is er niet zo veel nieuws onder de zon in het opzetten van een systeem voor Child Death Review (CDR). Men heeft altijd al, zeker in de geneeskunde, geprobeerd te leren van sterfgevallen die zich voordoen. De methodiek van CDR bouwt hierop voort. In principe wordt samengewerkt met iedereen die, soms 'avant la lettre', de lessen van de CDR probeerde te leren en nog steeds probeert te leren.

In dit project werden contacten gelegd met de onderzoekers van:

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina