Partners

Het onderzoek betreft een EUREGIO-Project.
Het SERRAFIM project en het Duitse project "Plötzlicher Kindstod" werd in het kader van het INTERREG IVA programma Deutschland-Nederland mede mogelijk gemaakt door:

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Ministerie van VWS (voorheen Jeugd en Gezin)
 • Land Nordrhein Westphalen
 • Land Niedersachsen
 • Universiteit Twente
 • Universität Münster
 • TNO Kwaliteit van Leven
 • OWM Menzis Zorgverzekeraar
 • MKB Nederland
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland
 • Kassenärzliche Vereinigung Nordrhein Westphalen
 • Lionsclub Hamaland
 • Forensisch Medische Associatie Twente
 • .

Het project werd begeleid door het programmamanagement bij de EUREGIO.

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina