Voor ouders

Het overlijden van een kind is zeer ingrijpend. Het gaat gepaard met hevige emoties zoals verdriet, woede, boosheid, eenzaamheid, angst en mogelijk schuldgevoelens.

Door de ouders/nabestaanden moeten na het verlies vaak heel snel allerlei beslissingen genomen worden, zoals wel of geen obductie, begrafenis of crematie, rouwkaarten en advertenties.

Mogelijk bent u op deze website terecht gekomen na het lezen van een folder die u van ons hebt ontvangen. Of via een gesprek met de kinderarts, uw huisarts of een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg. Maar misschien bent u ook zomaar toevallig op deze pagina op het internet verzeild geraakt. Het gaat, zoals u ziet, allemaal over de beschrijving van een onderzoek naar een nieuwe werkwijze die na elk overlijden van een jong kind in Oost-Nederland heeft plaatsgevonden. Hieronder staat dezelfde informatie die u ook in de folder kunt lezen.

Het doel was de kwaliteit van de zorg rond het overlijden van jonge kinderen te verbeteren. Speciale aandacht werd besteed aan de ondersteuning van ouders en de begeleiding van gezinnen die hierdoor werden getroffen. Uw hulp was daarbij waardevol en belangrijk.

Deze nieuwe benadering staat in veel landen bekend onder de naam 'Child Death Review' (CDR). Het betekent in het kort dat, op een tijdstip waarmee de ouders instemden, alle informatie die er was over hun overleden kind door een vaste groep van ervaren deskundigen, zoals een kinderarts, huisarts, jeugdarts, maatschappelijk werker, psychotherapeut en een forensisch arts (alleen bij gevallen van niet-natuurlijk overlijden), heel zorgvuldig werd bekeken. De bedoeling van ons was om beter te leren begrijpen waaraan jonge kinderen zo vroeg overlijden en wat we in Nederland kunnen verbeteren in de zorg. Wij zijn die kinderen niet vergeten.

Het onderzoek na het overlijden van een jong kind kon alleen met toestemming en medewerking van de ouders/nabestaanden worden uitgevoerd. Het is gestart op 1 januari 2011, voorlopig alleen in Overijssel en de Achterhoek.

Aan u werd als ouder(s) of nabestaande(n) gevraagd of u bereid was om aan dit onderzoek mee te werken. Wij wilden dan graag met u in contact komen. Het kan natuurlijk ook zijn dat u vragen had of gewoon eerst alleen maar met iemand wilde praten. Misschien wilde u er eerst nog even verder over nadenken.

U kon ons bereiken via de mail, of alleen maar uw telefoonnummer, zelfs zonder uw naam te noemen, aan ons doorgeven en zeggen wanneer we u het beste konden bereiken, net wat uw voorkeur had. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming werden uw gegevens nooit aan iemand anders doorgegeven.

Iemand van ons team heeft dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kon bij u thuis of, als u dat liever wilde, ook ergens anders. Ook als u graag wilde dat nog iemand anders bij het gesprek aanwezig is om u te steunen was dat geen probleem. In dit gesprek kon u natuurlijk eerst zelf allerlei vragen stellen. Daarna werd gevraagd of u wilde meewerken en of u toestemming gaf om informatie op te vragen bij iedereen die voor of rondom het overlijden van uw kind betrokken is geweest.

U kon op elk moment later zelf weer contact opnemen als u nog een gesprek wilt of dat iets toch nog niet helemaal duidelijk was. Dat kon natuurlijk ook als u eerder geen contact meer wilde. Een dergelijk verzoek kwam soms te vroeg of op een verkeerd moment.

Wij wensen u veel sterkte, wijsheid en kracht bij alle moeilijke beslissingen die u moet nemen of al hebt moeten nemen.

Het onderzoeksteam Child Death Review

 

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina