Voor ouders

Het overlijden van een kind is zeer ingrijpend. Het gaat gepaard met hevige emoties zoals verdriet, woede, boosheid, eenzaamheid, angst en mogelijk schuldgevoelens.

Door de ouders/nabestaanden moeten na het verlies vaak heel snel allerlei beslissingen genomen worden, zoals wel of geen obductie, begrafenis of crematie, rouwkaarten en advertenties.

Mogelijk bent u op deze website terecht gekomen na het lezen van een folder die u van ons hebt ontvangen. Of via een gesprek met de kinderarts, uw huisarts of een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg. Maar misschien bent u ook zomaar toevallig op deze pagina op het internet verzeild geraakt. Het gaat, zoals u ziet, allemaal over de beschrijving van een onderzoek naar een nieuwe werkwijze die na elk overlijden van een jong kind in Oost-Nederland zal plaatsvinden. Hieronder staat dezelfde informatie die u ook in de folder kunt lezen.

Het doel is de kwaliteit van de zorg rond het overlijden van jonge kinderen te verbeteren. Speciale aandacht wordt besteed aan de ondersteuning van ouders en de begeleiding van gezinnen die hierdoor worden getroffen. Uw hulp daarbij is waardevol en belangrijk.

Deze nieuwe benadering staat in veel landen bekend onder de naam 'Child Death Review' (CDR). Het betekent in het kort dat, op een tijdstip waarmee de ouders instemmen, alle informatie die er is over hun overleden kind door een vaste groep van ervaren deskundigen, zoals een kinderarts, huisarts, jeugdarts, maatschappelijk werker, psychotherapeut en een forensisch arts (alleen bij gevallen van niet-natuurlijk overlijden), heel zorgvuldig wordt bekeken. De bedoeling van ons is om beter te leren begrijpen waaraan jonge kinderen zo vroeg overlijden en wat we in Nederland kunnen verbeteren in de zorg. Wij zijn die kinderen niet vergeten.

Het onderzoek na het overlijden van een jong kind kan alleen met toestemming en medewerking van de ouders/nabestaanden worden uitgevoerd. Het is gestart op 1 januari 2011, voorlopig alleen in Overijssel en de Achterhoek.

Aan u wordt als ouder(s) of nabestaande(n) gevraagd of u bereid bent om aan dit onderzoek mee te gaan werken. Wij willen dan graag met u in contact komen. Het kan natuurlijk ook zijn dat u vragen hebt of gewoon eerst alleen maar met iemand wil praten. Misschien wilt u er eerst nog even verder over nadenken.

U kunt ons bereiken via de mail, of alleen maar uw telefoonnummer, zelfs zonder uw naam te noemen, aan ons doorgeven en zeggen wanneer we u het beste kunnen bereiken, net wat uw voorkeur heeft. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens nooit aan iemand anders doorgegeven.

info@serrafim.nl of via: 053-489 5410

Iemand van ons team zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan bij u thuis of, als u dat liever wilt, ook ergens anders. Ook als u graag wilt dat nog iemand anders bij het gesprek aanwezig is om u te steunen is dat geen probleem. In dit gesprek kunt u natuurlijk eerst zelf allerlei vragen stellen. Daarna wordt gevraagd of u wilt meewerken en of u toestemming geeft om informatie op te vragen bij iedereen die voor of rondom het overlijden van uw kind betrokken is geweest.

U kunt op elk moment later zelf weer contact opnemen als u nog een gesprek wilt of dat iets toch nog niet helemaal duidelijk is. Dat kan natuurlijk ook als u eerder geen contact meer wilde. Een dergelijk verzoek komt soms te vroeg of op een verkeerd moment.

Wij wensen u veel sterkte, wijsheid en kracht bij alle moeilijke beslissingen die u moet nemen of al hebt moeten nemen. Wij hopen van harte dat u ons in de gelegenheid stelt om u op een voor u passend moment te bezoeken en te ontmoeten.

Het onderzoeksteam Child Death Review

 

 

© SERRAFIM is een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina