Stichting LOOK

Stichting Landelijk Onderzoek naar Oorzaken Kindersterfte.

Uit artikel 3 van de statuten:

 1. De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk ten doel:
  1. zich in de ruimste zin van het woord te richten op het achterhalen van de oorzaken en op de preventie van kindersterfte in Nederland, alsmede de zorgverlening rond het overlijden van minderjarigen en jongvolwassenen (tot de voltooide leeftijd van drieŽntwintig (23) jaar);
  2. het stimuleren, initiŽren, coŲrdineren en zelfstandig of door derden (doen) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kindersterfte en de kwaliteit van de zorgverlening;
  3. het verrichten van al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk is, een en ander ten behoeve van nationaal en internationaal vergelijkingsonderzoek.
 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. de opzet (en organisatie) van de uitvoering van systematisch onderzoek en het (doen) ontwikkelen van systemen voor de verzameling van gegevens over sterfgevallen door de beroepsgroepen en andere betrokkenen;
  2. het (doen) verzamelen, verwerken en rapporteren van de relevante gegevens over deze sterfgevallen, het vastleggen van deze gegevens in ťťn of meerdere registraties en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van deze registraties;
  3. het (doen) opzetten, begeleiden en bewaken van een systeem van regionale en landelijke registratie, zulks ten behoeve en ter bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening;
  4. het (doen) zorg dragen voor een adequate opslag van de gegevens en een zorgvuldig gegevensbeheer;
  5. op een systematische manier het handelen van de beroepsgroepen en andere betrokkenen inzichtelijk te (doen) maken en verbeteringen in het zorgproces gericht in te voeren;
  6. het (doen) geven van gevraagd en ongevraagd advies over noodzaak en wenselijkheid van preventieve interventies aan zorgverleners, hun beroepsverenigingen en derden;
  7. het hetzij in eigen beheer hetzij door middel van derden (doen) organiseren van na- en bijscholingsactiviteiten voor de zorgverleners en andere betrokkenen;
  8. het (doen) zorg dragen voor een adequate informatievoorziening voor organisatoren en deelnemers aan bijeenkomsten voor wijde verspreiding van bevindingen en aanbevelingen;
  9. het (doen) publiceren in nationale en internationale publicatiemedia, waaronder bladen, tijdschriften, websites en/of andere algemeen toegankelijke informatiekanalen.

Meer informatie:
Inschrijving in Handelsregister

 

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina