Links

Op het internet zijn veel informatiebronnen te vinden die van belang kunnen zijn voor het ontwikkelen van de methodiek van Child Death Review. Een bron of een verwijzing plaatsen we op onze website meteen in de tekst op de pagina.

Navolgend plaatsen we de zgn. hyperlinks naar andere nationale en buitenlandse websites die we zelf nog onderzoeken op nadere en bruikbare informatie. Als we deze elders op de website als bron gebruiken wordt de hyperlink weer uit de onderstaande lijst verwijderd.

Signaleringen

In onderzoek ter plaatsing

Ook als u een niet fuctionerende of zgn. 'bad link' op deze website tegenkomt zijn we u zeer erkentelijk voor een melding daarvan.

Bij voorbaat dank.

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO in Leiden.
Terug naar Introductiepagina