Disclaimer

ALGEMEEN
We besteden de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de informatie op deze website en de opmaak van de te raadplegen documenten. Hoewel wij ons best doen om actuele, accurate en volledige informatie op te nemen op de website, kan de volledigheid en de juistheid daarvan niet gegarandeerd worden. We garanderen evenmin dat de website altijd en ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar is.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID
Het projectteam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde IP-adressen voor bezoek aan de website te blokkeren.

LINKS
Voor zover deze website links en verwijzingen bevat naar die van andere organisaties zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor enige schade daaruit voortvloeiend.

PRIVACYBESCHERMING
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische uitwisseling en/of het berichtenverkeer met deze website worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. Wij hechten ook aan onze eigen privacy.

 

© SERRAFIM was een samenwerking van de Universiteit Twente en TNO-KvL Leiden.
Terug naar Introductiepagina